ویکی مورتال کمبت

فرندشیپ (Friendship)

اشتراک‌گذاری

فرندشیپ (Friendship) یک حرکت تمام کننده است که اولین بار در مورتال کمبت II و به دنبال جنجال‌های پیش آمده پیرامون فیتالیتی بازی اول معرفی شد.

شرح

فرندشیپ‌ها به بازیکن اجازه می‌دهد تا به جای کشتن حریف در اقدامی نامتعارف به او لطف و مهربانی کند. این اقدامات می‌تواند شامل اهدای یک هدیه، باد کردن حبات، و انجام یک حرکت موزون بامزه باشد. برای انجام یک فرندشیپ، بازیکن می‌بایست پس از شکست دادن حریف تعدادی دکمه مشخص را بزند و همین طور راند آخر را تنها با استفاده از لگد سبک یا سنگین (High/Low Kick) پیروز شود. در Mortal Kombat 3 و نسخه‌های بروز شده‌ی آن یعنی Ultimate Mortal Kombat 3 و Mortal Kombat Trilogy بازیکن برای اجرای این حرکت باید راند مذکور را بدون بلاک کردن پیروز شود.

در مجموعه بازی‌های مورتال کمبت پس از اجرای فینیشرها، گوینده نوع فینیشر را اعلام می‌کند. در MKII وقتی که یک فرندشیپ اجرا می‌شود، گوینده بازی (که صدای شائو کان است) با حالتی جا خورده این عبارت را به کار می‌برد: «فرندشیپ، فرندشیپ؟». در بازی MK3 و دو نسخه به روز شده‌ی آن نیز گوینده با عبارت «فرندشیپ، دوباره فرندشیپ؟» به اجرای این حرکت واکنش نشان می‌دهد.

در واقع ورود این نوع از فینیشر واکنش (یا حتی تمسخر) به جنجال‌های والدین نسبت به خشونت بازی اول مورتال کمبت در سال ۱۹۹۲ است. پس از کاسته شدن جنجال‌ها مورتال کمبت با شماره چهارم به ریشه‌های سیاه خود بازگشت. به همین سبب فرندیشیپ‌ها به طور جدی تنها در نسخه‌های دوم، سوم و Ultimate Mortal Kombat 3 و همین طور Mortal Kombat Trilogy وجود دارند و تا به امروز این فینیشر در نسخه‌های دیگر استفاده نشده یا فقط به آن اشاراتی شده است.

تصاویر

فرندشیپ (Friendship)
فرندشیپ (Friendship)
فرندشیپ (Friendship)
صفحات دیگر