ویکی Middle-earth

انسان ها (Men)

اشتراک‌گذاری

انسان ها (Men) نژادی در سرزمین میانی (Middle-earth) هستند. این نژاد همراه با الف ها اولین موجوداتی هستند در آردا به وجود آمدند و با عنوان فرزندان ایلوواتار (Ilúvatar) شناخته می‌شوند.

ریشه

ارو ایلوواتار، خالق بی همتا انسان‌ها را بعد از الف‌ها خلق کرد و گاهی از آن‌ها با عنوان «پس از تولد» یاد می‌شود. انسان ها سه نسل بعد از الف‌ها به وجود آمدند.

در حالی که الف‌ها جاویدان هستند اما انسان ها هدیه میرش را دریافت کردند. آن‌ها پا به سن می‌گذراند و سرانجام می‌میرند، همین طور در برابر بیماری‌ها تاثیرپذیر هستند. زمانی که انسان ها می‌میرند روحشان آردا را ترک می‌کند در حالی که الف‌ها روحشان محدود به آردا است و در Halls of Mandos باقی می‌ماند.

صفحات دیگر