ویکی Metro

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

وسایل نقلیه

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.

Aurora

Aurora (شفق قطبی) یک لوکوموتیو بخار تعدیل شده و سنگین در Metro Exodus است که توسط آرتیوم و آنا مورد استفاده قرار می‌گیرد تا آن‌ها اقامتگاه جدید خود را در مسیری به سمت شرق پیدا کنند. این وسیله‌ی نقلیه برای بازیکن همانند یک پایگاه سیار است. یرماک سکان‌دار Aurora است و میلر رهبری گروه حاضر […]