ویکی Metro

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کرست

اشتراک‌گذاری

کرست

Krest

کرست Metro

تولد

اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰ تا اوایل دهه‌ی ۲۰۰۰

اقامتگاه

کادوی

وابسته به

  • گروه Aurora

کرست (Krest) شخصیتی حاضر در Metro Exodus است.

شرح کلی

کرست یک مهندس یا مکانیک است که زندگی ماجراجویانه‌ای داشته است.

او قبل از جنگ در منطقه‌ی شهری کادوی زندگی می‌کرد. در زمان بمباران بیشتر کادوی بدون تخریب باقی ماند با این حال کرست که می‌دانست زمستان هسته‌ای در پیش است تصمیم گرفت تا با تعمیر یک قطار قدیمی عازم جنوب شود. بعد از گذراندن چند زمستان که او به تنهایی برای بقا زندگی کرد او به این نتیجه رسید که به تنهایی نمی‌تواند زنده بماند، پس با شخصیت‌ها و گروه‌های مختلف متحد شد. او در نقطه‌ای تصمیم گرفت تا به شرق برود و در این مسیر در نهایت توسط سیلانتیوس و متعصبان گرفتار شد.

کرست چند سال قبل از رسیدن Aurora به رودخانه‌ی ولگا آمد. به دلیل وابستگی به تکنولوژی او خیلی زود توسط متعصبان مورد آزار و اذیت قرار گرفت. این فرقه ماشین ریلی او را ضبط کرد و این موضوع او را مجبور به پنهان شدن کرد. او همچنین یک رابطه‌ی دوستانه را با کاتیا و ناستیا شکل داد، کسانی که خودشان اسیر فرقه شده بودند. کرست در نهایت پایگاه خود را در جایی دور از دستان متعصبان و جهش‌یافتگان ایجاد کرد و با رسیدن خدمه‌ی Aurora به ولگا، در قبال کمک به آن‌ها به این گروه پیوست و همراه آن‌ها رودخانه‌ی ولگا را ترک کرد.

صفحات دیگر