ویکی Metro

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

واتچر

اشتراک‌گذاری

واتچر

Watcher

واتچر Metro

توصیف

  • بدن بزرگ و پرمو
  • صورت مشخص با فکی عجیب و چشمان گرد

حمله

حملات مختلف و گاز گرفتن

زیستگاه

سطح زمین

نشات گرفته از

نامشخص، سرده‌ی سگ‌ها یا جوندگان

واتچمن (Watchmen) که قبلا به با نام واتچرها (Watchers) شناخته می‌شدند، گونه‌ای جهش‌یافته از پستاندار هستند. آن‌ها از یک انسان عادی بزرگ‌تر هستند، دمی تیره‌رنگ دارند و دارای پوشش خز خاکستری رنگ هستند.

نگاه کلی

ظاهر واتچرها مشابه سرده‌ی سگ‌ها است که این موضوع شامل رفتار آن‌ها نیز می‌شود. آن‌ها معمولا هوا را بو می‌کشند یا از دور صدای زوزه کشیدن آن‌ها شنیده می‌شود. آن‌ها دسته‌ای از شکارچیان هستند که اغلب در قالب گروه‌های پنج تا ده‌تایی پرسه می‌زنند. آن‌ها نقریبا در محیط‌های باز مثل دشت‌ها دیده نمی‌شوند چرا که خودشان ممکن است شکار دیمن‌ها شوند. واتچرها زمانی خاصی را برای شکار در الویت ندارند و در تمام طول روز فعال هستند.

صفحات دیگر