ویکی Metro

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

واتچرهای نامرئی

اشتراک‌گذاری

واتچرهای نامرئی (Invisible Watchers) یا ناظران نادیده، گروهی از موجودات خدا-گونه و افسانه‌ای در مجموعه مترو هستند.

شرح کلی

واتچرهای نامرئی در میان ساکنان مترو یک افسانه هستند. این افسانه می‌گوید که آن‌ها در مترو-۲ سرگردان هستند و بر تمام اعمال ساکنان مترو نظارت دارند. در استگاه بلک صحبت‌های یک سرباز نازی در مورد مترو-۲ و واتچرهای نامرئی قابل شنیدن است. اولمان نیز در هنگام حضور در D6 در مورد آن‌ها با آرتیوم و میلر شوخی می‌کند.

حقیقت

واتچرهای نامرعی بقایای دولت، یا بقایای فرماندهی مرکزی مترو در پیش از جنگ هستند که در زمان جنگ جهانی سوم به مترو-۲ فرار کردند. آن‌ها «هدایت‌کنندگانی» هستند که بر ساکنان مترو فرمانروایی می‌کنند.

در Metro 2035 آن‌ها در مکالمه‌ای بین آرتیوم و آلیکسی فلیکسوویچ بسولو در پناهگاه بسولو مورد اشاره قرار گرفتند. این مکالمه حقیقت را در مورد مترو و جناح‌های آن بر ملا کرد: رد لاین، هانزا، پلیس، و رایش همه عروسک‌های دست‌نشانده‌ی بسلو و واتچرها هستند که از پشت صحنه همه‌ی جناح‌ها را کنترل می‌کنند. جنگ‌های بین جناح‌ها نیز یک «درگیری کنترل شده» است که در واقع به کنترل مردم ختم می‌شود.

صفحات دیگر