ویکی Metro

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

هانزا

اشتراک‌گذاری

هانزا

Hanza

هانزا Metro

پایگاه اصلی

رینگ لاین

رهبر

روساکوف/لوگینوف

حالت سازش

 • خنثی (Metro 2033 و Metro Last Light)
 • متخاصم (Metro Exodus)

متحدان

 • رنجرها (قبلا)
 • پلیس
 • کنفدراسیون آربات
 • کنفدراسیون ۱۹۰۵
 • پایگاه تجاری بلاروسکایا
 • اتحاد بامانسکی
 • اجتماع VDNKh

دشمنان

 • راهزنان
 • رد لاین (قبلا)

اجتماع ایستگاه‌های رینگ لاین یا اتحادیه هانسیاتیک (که اغلب با نام هانسا، هانزا یا هانس) شناخته می‌شود، یک اتحاد و پیمان است که شامل چندین ایستگاه می‌شود.

این اتحادیه از لحاظ اقتصادی و نظامی بدون شک قدرتمندترین جناح متروی موسکو محسوب می‌شود که کنترل رینگ لاین زیرزمینی را در اختیار دارد.

صفحات دیگر