ویکی Metro

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ناستیا

اشتراک‌گذاری

ناستیا

Nastya

ناستیا Metro

تولد

۲۰۲۹

بستگان

کاتیا (مادر)
استپان (پدرخوانده)

ایستگاه مورد اقامت

اورال جنوبی

وابسته به

ناستیا (Nasтya) شخصیتی حاضر در Metro Exodus است.

نگاه کلی

ناستیا دختر کاتیا است. این دو در اصل ساکن اورال جنوبی بودند اما چند سال قبل در جستجوی یک زندگی بهتر به ولگا نقل مکان کردند. آن‌ها متاسفانه خیلی زود گرفتار سیلانتیوس و کلیسای واتر تزار شدند. تاستیا از این فرقه متنفر بود و غالبا دین آن‌ها را انکار می‌کرد. او همچنین از سیلانتیوس بیزار بود و تعریف می‌کند که چطور این فرد با یافتن چراغ‌قوه‌ی او، با خشم آن را شکسته است چرا که از تکنولوژی فوبیا دارد.

صفحات دیگر