رد لاین

خط سرخ

Red Line

رد لاین Metro

پایگاه

خط Sokolnicheskaya

رهبر

ماکسیم موسکوین

متحدان

  • انقلابی‌ها

دشمنان

  • رایش چهارم
  • راهزنان
  • رنجرها

خط سرخ یا رد لاین (Red Line) یک جناح سیاسی چپ افراطی است.

در سال ۲۰۳۳ این جناح شانزده ایستگاه  را به طور مستقیم اداره می‌کرد حداقل بر دو ایستگاه ماهواره‌ای Armory و New Bolshoi تسلط داشت. خط Sokolnicheskaya در واقع شاهرگ رد لاین است و پیشتر ایستگاه‌های آن واقع در این خط و متصل به هم هستند.

رد لاین در کنار هانزا یکی از قدرتمندترین جناح‌ها در متروی موسکو است. آن‌ها یک مناقشه‌ی دائمی با رژیم راست تندروی رایش چهارم دارند، جناحی کوچک و اثرگذار که شامل تعدادی ایستگاه فاشیستی است.