ویکی Metro

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

دریاچه بایکال

اشتراک‌گذاری
دریاچه بایکال Metro

دریاچه بایکال (Lake Baikal) مکانی در Metro Exodus است.

نگاه کلی

قبل از جنگ دریاچه بایکال از لحاظ حجم بزرگ‌ترین دریاچه آب شیرین در دنیا بود. این دریاچه همچنین با عمق ۱۶۴۲ متر عمیق‌ترین و همین طور کهن‌ترین دریاچه دنیا بود.

Metro Exodus

زمانی که میلر در شهر نووسیبیرسک دریاچه بایکال را کشف کرد و محیط اطراف آن را پاک یافت، این نقطه را به عنوان یک پناهگاه دائمی و مقصد نهایی Aurora تعیین کرد. در هر دوی پایان‌بندی‌ها، بعد از این که آرتیوم داروی درمانی آنا را پیدا می‌کند، گروه به این دریاچه خواهد رسید.

در پایان‌بندی «تقدیر تو» میلر در این دریاچه دفن خواهد شد و سایر اعضا به او احترام خواهند گذاشت. فرماندهی دسته با مرگ میلر به آرتیوم خواهد رسید و او سوگن می‌خورد که وظیفه‌اش را به خوبی انجام دهد.

در پایان‌بندی «سفر نهایی»، آرتیوم نیز همراه با میلر در دریاچه بایکال خاکسپاری خواهند شد و آنا قول خواهد داد تا بدون عشق آرتیوم به زندگی ادامه دهد.

صفحات دیگر