ویکی Metro

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

استپان

اشتراک‌گذاری

استپان

Stepan

استپان Metro

تولد

دهه‌ی ۲۰۰۰

بستگان

اقامتگاه

ایستگاه Smolenskaya

وابسته به

استپان (Stepan) شخصیتی است که برای اولین بار در Metro 2035 و بعدا در Metro Exodus نمایش داده شد. او متخصص سلاح‌های سنگین رنجرها است.

نگاه کلی

استپان یک رنجر برجسته از دسته‌ی اسپارتا، و یکی از بازماندگان نبرد D6 است.

در زمان رویدادهای Metro 2035 وقتی دسته از هم جدا شد، او متحد آرتیوم و دیگر رنجرهای کهنه‌کار شد. در Metro Exodus او به سفر آرتیوم و آنا به سمت شرق روسیه پیوست.

او با تخصص در سلاح‌های سنگین یکی از قدرتمندترین مبارزان روی قطار است و از تمام اعضای Aurora بلند قدتر است. اگرچه چهره‌ی ممکن است این را نگوید اما استپان فردی احساسی و پرامید است که همیشه سعی می‌کند به دیگران کمک کند.

صفحات دیگر