استپان

استپان

Stepan

استپان Metro

تولد

دهه‌ی ۲۰۰۰

بستگان

اقامتگاه

ایستگاه Smolenskaya

وابسته به

استپان (Stepan) شخصیتی است که برای اولین بار در Metro 2035 و بعدا در Metro Exodus نمایش داده شد. او متخصص سلاح‌های سنگین رنجرها است.

نگاه کلی

استپان یک رنجر برجسته از دسته‌ی اسپارتا، و یکی از بازماندگان نبرد D6 است.

در زمان رویدادهای Metro 2035 وقتی دسته از هم جدا شد، او متحد آرتیوم و دیگر رنجرهای کهنه‌کار شد. در Metro Exodus او به سفر آرتیوم و آنا به سمت شرق روسیه پیوست.

او با تخصص در سلاح‌های سنگین یکی از قدرتمندترین مبارزان روی قطار است و از تمام اعضای Aurora بلند قدتر است. اگرچه چهره‌ی ممکن است این را نگوید اما استپان فردی احساسی و پرامید است که همیشه سعی می‌کند به دیگران کمک کند.