بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

مکان ها

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.

بهشت بیرونی

بهشت بیرونی (Outer Heaven) اشاره به برخی مفاهیم و افکار بیگ باس دارد که او همیشه دوست داشته محقق شوند. این مفاهیم شامل پایان دادن به سو استفاده و بهره‌برداری از سربازان توسط دولت‌های دنیا است. منشا Outer Heaven را می‌توان اتفاق مربوط به باس دانست که این اتفاق برای بیگ باس بسیار ناخوشایند بود. بیگ […]