بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

رویدادها

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.

جنگ چندجهانی

جنگ چندجهانی (Multiversal War) یک درگیری همه‌جانبه در سراسر چندجهانی و بین متغیرهای ناتانیل ریچاردز است که توسط کانگ فاتح آغاز شده است. این جنگ زمانی آغاز شد که برخی از متغیرهای ریچاردز تصمیم گرفتند واقعیت‌های موازی دیگر را تسخیر کنند. با این حال، این تلاش با تلافی سایر متغیرهای ریچاردز مواجه شد که نمی‌خواستند به […]
پیدایش .  - دنیای سینمایی مارول

پیدایش

پیدایش (Emergence) یک رویداد کیهانی مربوط به تولد یک سلستیل است، به طوری که همزمان سیاره مربوطه خود را نابود می‌کند. به دنبال رویداد بلیپ، قرار بود که یک سلستیل به نام تیاموت ارتباط‌گر روی زمین متولد شود، با این حال تولد آن و متعاقبا نابودی زمین توسط اترنال‌ها جلوگیری شد. پیش‌زمینه برای این که […]