دنیای سینمایی مارول

رویدادها

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
بلیپ (Blip) دنیای سینمایی مارول

بلیپ (Blip)

بلیپ (Blip) رویدادی بود که طی آن هالک با پوشیدن دستکش آهنی نانوی تونی استارک تلاش کرد تا قربانیان بشکن تانوس را در سراسر جهان احیا کند. این رویداد با موفقیت انجام شد و نیمی از جمعیت جهان که توسط تانوس محو شده بودند دوباره احیا شدند. شرح پس از آن که تمام سنگ‌های ابدیت […]

بشکن دنیای سینمایی مارول

بشکن

بشکن یا اسنپ (Snap) لحظه‌ای بود که تانوس با استفاده از دستکش ابدیت در طول جنگ ابدیت، بشکنی را با انگشتان خود زد و باعث از بین رفتن نیمی از جان موجودات جهان شد. تانوس قصد داشت تعادل را به جهان بازگرداند و از درگیری‌ها بر سر منابع جهانی که ناشی از جمعیت بیش از […]

پیدایش دنیای سینمایی مارول

پیدایش

پیدایش (Emergence) یک رویداد کیهانی مربوط به تولد یک سلستیل است، به طوری که همزمان سیاره مربوطه خود را نابود می‌کند. به دنبال رویداد بلیپ، قرار بود که یک سلستیل به نام تیاموت ارتباط‌گر روی زمین متولد شود، با این حال تولد آن و متعاقبا نابودی زمین توسط اترنال‌ها جلوگیری شد. پیش‌زمینه برای این که […]