ویکی دنیای سینمایی مارول

رویدادها

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
پیدایش .

پیدایش

پیدایش (Emergence) یک رویداد کیهانی مربوط به تولد یک سلستیل است، به طوری که همزمان سیاره مربوطه خود را نابود می‌کند. به دنبال رویداد بلیپ، قرار بود که یک سلستیل به نام تیاموت ارتباط‌گر روی زمین متولد شود، با این حال تولد آن و متعاقبا نابودی زمین توسط اترنال‌ها جلوگیری شد. پیش‌زمینه برای این که […]