ویکی دنیای سینمایی مارول

واحد پیشگیری از تهدید پیشرفته (ATCU)

اشتراک‌گذاری

واحد پیشگیری از تهدید پیشرفته

ATCU

واحد پیشگیری از تهدید پیشرفته (ATCU) - دنیای سینمایی مارول

موسس

رئیس جمهور میتو الیس

رهبران سابق

روزلیند پرایس
گلن تالبوت

عضو برجسته

استیو ویلسون

مرکز فرماندهی

Endotex Labs

موقعیت

سراسر کشور

وابسته به

ایالت متحده
شیلد

حاضر در

ماموران شیلد

واحد پیشگیری از تهدید پیشرفته که همچنین با نام کوتاه ATCU شناخته می‌شود یک سازمان جدید دولت ایالت متحده است. این سازمان به منظور مقابله با فوریت ناانسان‌های جدید که به دنبال پخش تصادفی غبار تریگن (Terrigen Mist) در زیر اقیانوس ایجاد شد، تشکیل شده است.

با این حال از زمان تاسیس آن، ATCU تحت نفوذ گیدئون مالیک به جهت سرکشی هایدرا بود. بعد از مرگ اولین رئیس ATCU یعنی روزلیند پرایس، سازمان به پاکسازی نفوذگران هایدرا اقدام کرد.

صفحات دیگر