ویکی دنیای سینمایی مارول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

تیاموت ارتباط‌گر

اشتراک‌گذاری

تیاموت ارتباط‌گر

Tiamut the Communicator

تیاموت ارتباط‌گر - دنیای سینمایی مارول

نام واقعی

تیاموت

نام مستعار

تیاموت ارتباط‌گر

جنسیت

مذکر

نمایش‌ها

تیاموت ارتباط‌گر (Tiamut the Communicator) یک سلستیل بود که دانه‌اش در سیاره زمین کاشته شده بود. سوخت لازم برای رشد او انرژی انسان‌های در حال حیات روی زمین بود که روند توسط اترنال‌ها هدایت می‌شد. با این حال بیشتر اترنال‌ها دلبسته چیزی روی زمین شدند. آن‌ها با پی بردن به تولد تیاموت جان خود را قربانی کردند تا جلوی تولد آن را بگیرند.

تاریخچه

میلیون‌ها سال پیش یک دانه‌ی سلستیل به زمین فرستاده شد. این دانه در هسته زمین کاشته شد. رشد و تولد هر سلستیل نیاز به مقداری زیادی از انرژی از حیات موجودات ذی‌شعور داشت. این دانه با نام تیاموت شناخته شد و از انرژی نژاد انسان برای رشد استفاده کرد. به دلیل وضعیت و محدودیت انسان‌ها این فرآیند هزاران سال طول کشید.

اوضاع وقتی بدتر شد که این سیاره مورد هجوم دیوینت‌ها قرار گرفت. از این رو آریشم اترنال‌هایی شبیه به انسان را به زمین فرستاد تا دیوینت‌ها را نابود کنند و از تکامل بشریت اطمینان حاصل کنند. با این حال اترنال‌ها از هدف حقیقی خود آگاه نبودند. تنها آجاک از ماموریت حقیقی با خبر بود، و همان طور که ارتنال‌ها در هزار سال شاهد روند رو به جلوی انسان‌ها بودند، تیاموت نیز به تدریج به رشد خود ادامه می‌داد.

صفحات دیگر