ویکی دنیای سینمایی مارول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کلاندستین‌ها

اشتراک‌گذاری

کلاندستین‌ها

Clandestines

کلاندستین‌ها - دنیای سینمایی مارول

رهبران سابق

نجما
عایشه

مقر

خانه ادم

موقعیت

بعد نور
جرسی سیتی، نیو جرسی

نمایش در

کلاندستین‌ها (Clandestines) گروهی از موجودات از بعد نور هستند که به زمین تبعید شده‌اند، جایی که به اشتباه به عنوان جن در نظر گرفته می‌شوند. در سال ۲۰۲۵ آن‌ها در مقابل کاملا خان حاضر شدند تا از النگوی او برای باز کردن یک دروازه و بازگشت به خاستگاه‌شان استفاده کنند. با این حال با کشته شدن تمام آن‌ها این گروه منحل شد.

اعضا

  • نجما
  • عایشه
  • فریحا
  • ادام
  • سلیم
  • کامران

دانستنی‌ها

  • در کمیک‌ها، قبیله دستین خانواده‌ای از دورگه‌های انسان-جن هستند که زاده‌ی ادام دستین و جنی به نام الیلیت (Elalyth) هستند.
صفحات دیگر