ویکی دنیای سینمایی مارول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

پیوند تمام واقعیت‌ها

اشتراک‌گذاری

پیوند تمام واقعیت‌ها

Nexus of All Realities

پیوند تمام واقعیت‌ها - دنیای سینمایی مارول

موقعیت

ساکنان برجسته

واچر
آلترون

نمایش‌ها

ثور: دنیای تاریک (اشاره شده)

نکسوس یا پیوند تمام واقعیت‌ها (Nexus of All Realities) یک دروازه میان-بعدی است که اجازه‌ی دسترسی به تمام واقعیت‌های ممکن را می‌دهد.

تاریخچه

نظارت‌های واچر

به دنبال مرگ او که باقی می‌ماند و از هم گسیختگی چندجهانی، اواتو در نکسوس مستقر شد تا جهان‌های متناوب ایجاد شده را رصد کند. در مقطعی استرنج و آلترون قادر به حس کردن حضور اواتو شدند و حتی او بر فراز حصارهای نکسوس دیده شد.

صفحات دیگر