ویکی دنیای سینمایی مارول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

پیروان آموت

اشتراک‌گذاری

پیروان آموت

Disciples of Ammit

پیروان آموت - دنیای سینمایی مارول

اعضای برجسته

رونی

نمایش‌ها

مریدان یا پیروان آموت (Disciples of Ammit) فرقه‌ای به رهبری آرتور هرو هستند که الهه آموت را می‌پرستند.

ریشه

پیروان آموت در مقطعی توسط آرتور هرو ایجاد شد، زمانی که او قادر به استفاده از قدرت آموت برای قضاوت اخلاقیات افراد شد و اگر سرنوشت فردی انجام کارهای خطا بود، آن فرد را می‌کشت.

صفحات دیگر