بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

نه قملرو

اشتراک‌گذاری

نه قملرو

Nine Realms

نه قملرو - دنیای سینمایی مارول

مکان

چندجهانی
ایگدراسیل

نه قملرو (Nine Realms) گروهی از بدن‌های سلستیال بسیار دور از هم هستند که به واسطه‌ی پیوند کیهانی ایگدراسیل به هم متصل شده‌اند. این قلمروها خاستگاه نژادها و فرهنگ‌های گوناگونی است.

شرح

نه قلمرو نه دنیای مجزا است که اگرچه در کهکشان‌های مارپیچی جداگانه قرار دارند اما توسط شاخه‌های ایگدراسیل و مدار میدگارد به طور منظم به هم متصل شده‌اند. زمین به عنوان یکی از این قلمروها جایی است که بشریت در آن زندگی می‌کند، اما ساکنان آن توسعه نیافته تلقی می‌شوند و از این رو سایر نژادها کمتر با آن در رابطه هستند.

آسگارد به عنوان راس نه قلمرو در نظر گرفته می‌شد و ساکنان آن یعنی آسگاردی‌ها قوی‌ترین نژاد در قلمروها هستند. اودین ​​حاکم سابق آسگارد و نیروهایش به عنوان محافظان نه قلمرو و حتی سایر مناطق فضا عمل می‌کنند. آن‌ها به عنوان یک نیروی پلیس عمل می‌کنند و سعی در حفظ صلح دارند. آسگاردی‌ها یک نژاد خواهر نیز دارند که در سیاره واناهایم مستقر شد و از آن‌ها با نام ونیر شناخته می‌شوند. نیداولیر که خاستگاه دورف‌ها است، از همسایگان آسگارد است و رابطه‌ای قوی بین این وجود دارد. جهان الف‌هایم نیز به آسگارد نزدیک است.

کمی پایین‌تر از آسگارد، یوتون‌هایم قرار دارد که ساکنان آن یوتون‌ها یا غول‌های یخی هستند. غول‌های یخی چندین بار تلاش کرده‌اند تا قلمروهای دیگر را فتح کنند، اما همه‌ی تلاش‌های آن‌ها توسط آسگاردی‌ها ناکام شده است. در بالای آسگارد ، موسپل‌هایم واقع شده است، جهانی که کاملا در شعله‌های آتش غرق است و جانوران آن از آتش ایجاد شده‌اند. در پایین ایگدراسیل اسوارتالف‌هایم و نیفل‌هایم واقع شده است؛ اولی زمانی محل زندگی الف‌های تاریک بود که طی نبردی با آسگاردی‌ها تقریبا تمام گونه‌های آن منقرض شد، و دومی جهانی است که به دلیل واقع شدن در هل، منطقه‌ای مشکوک است و به عقیده‌ی آسگاردی‌ها ارواحج مردگان در آن نگه داشته می‌شود.

قلمروها

  • آسگارد
  • میدگارد
  • یوتون‌هایم
  • اسوارتالف‌هایم
  • واناهایم
  • نیداولیر
  • نیفل‌هایم
  • موسپل‌هایم
  • الف‌هایم
صفحات دیگر