ویکی دنیای سینمایی مارول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

میس مینتس

اشتراک‌گذاری

میس مینتس

Miss Minutes

میس مینتس - دنیای سینمایی مارول

نمایش‌ها

صداگذار

تارا استرانگ

میس مینتس یا خانم دقایق (Miss Minutes) یک هوش مصنوعی ساخته شده توسط او که باقی می‌ماند است که بر فعالیت‌های سازمان ناسازگاری زمانی نظارت دارد و به آن کمک می‌کند. میس مینتس همچنین به عنوان یک شخصیت انیمیشنی شگون در این سازمان خدمت می‌کند و برنامه‌های تبلیغاتی سازمان را برای کارکنان و متغیرها پخش می‌کند. او همچنین رابطی میان «او که باقی می‌ماند» و قاضی سازمان یعنی راوونا رنسلایر است. در مقطعی او توسط اوروبروس دوباره برنامه‌ریزی شد تا از فعالیت کردن علیه آن‌ها جلوگیری شود و در حال حاضر او به TVA کمک‌رسانی می‌کند.

شخصیت

میس مینتس در بیشتر اوقات خوش خلق، مودب و خوش صحبت است. او به سازمان ناسازگاری زمانی وفادار است و اطلاعاتی در مورد متغیرها دارد. با این حال، دیده شده است که او نسبت به طرز رفتارهای لوکی منزجر و بی‌تاب می‌شود.

صفحات دیگر