ویکی دنیای سینمایی مارول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

محافظ بزرگ

اشتراک‌گذاری

محافظ بزرگ

Great Protector

محافظ بزرگ - دنیای سینمایی مارول

نژاد

اژدها

جنسیت

مونث

محافظ بزرگ (Great Protector) یک اژدهای افسانه‌ای و محافظ روستای تا لو است. در دوران باستان، این اژدهای مونث با ساکن تاریکی مبارزه کرد و این قلمرو را از ویرانی حفظ کرد. محافظ بزرگ برای قرن‌ها در برکه‌ای کنار روستای تا لو سکونت داشت، تا این که در سال ۲۰۲۴ برای کمک به مردم تا لو علیه ساکن تاریکی که توسط شو ون‌وو آزاد شده بود، بیرون آمد. این اژدها پس از شکست دادن این موجود شرور به عنوان محافظ تا لو باقی ماند.

قدرت‌ها و توانایی‌ها

قدرت‌ها

 • فیزیولوژی اژدها/ قدرت‌های آب تا لو
 • توان فرا انسانی
 • پایداری فرا انسانی
 • سرعت و چابکی فرا انسانی
 • مقاومت فرا انسانی
 • واکنش‌های فرا انسانی
 • بازسازی جراحات
 • طول عمر بالا
 • پرواز
 • دستکاری آب
 • تنفس در زیر آب
 • مقاومت در برابر جذب روح
 • نیش‌ها
صفحات دیگر