بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

فلگ اسمشرها

اشتراک‌گذاری

فلگ اسمشرها

Flag Smashers

فلگ اسمشرها - دنیای سینمایی مارول

رهبر

کارلی موگنتا

اعضای برجسته

ماتیاس
نیکو
دویچ
گیگی
دیدی
لنوکس
دیگو

مقر

مخفیگاه فلگ اسمشرها

پرچم شکن‌ها یا فلگ اسمشرها (Flag Smashers) یک گروه ضد ملی‌گرا متشکل از ابر سربازها  بودند که خواسته‌شان بازگشت زمین به حالت پیش از رویداد بلیپ بود.

شکل‌گیری

در سال ۲۰۱۸، بشکن باعث از بین رفتن پنجاه درصد جمعیت جهان شد. در سال‌های بعدی، ملت‌ها و مردم جهان با هم متحد شدند و به عنوان یک ملت همکاری کردند. پنج سال بعد، زمانی که انتقام‌جویان بلیپ را عملی کرد، میلیاردها نفر تحت تاثیر این رویداد قرار گرفتند و شمار افراد بی‌خانمان یا فقیر افزایش یافت. برای مقابله با این اتفاق، شورای بازگردانی جهانی یا GRC ایجاد شد تا کمک‌هایی را به آواره‌شدگان ارائه کند. به دنبال بلیپ، دیگر ملل متحد که قبلا با هم متحد شده بودند تمایلی به همکاری نداشتند.

کارلی مورگنتا، رهبر فلگ اسمشرها و بازماندگان بشکن، معتقد بود که GRC به افراد ناپدید شده اهمیت می‌دهد و توجهی به بازماندگان حادثه بشکن که پنج سال به سختی زندگی کرده‌اند، نداشته است. از این رو او و همفکرانش گروه فلگ اسمشرها را تشکیل دادند و هدف خود را بازگشت همه چیز به روال گذشته اعلام کردند. شعار آن‌ها جهانی متحد و بدون مرز و میهن‌پرستی بود که در مواقع ضروری به یکدیگر کمک می‌کنند. نشان آن‌ها یک دست بود که کف آن کره زمین نقش بسته بود، که شعار آن‌ها را تداعی می‌کرد.

صفحات دیگر