ویکی دنیای سینمایی مارول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

شورای جهانی بازگردانی

اشتراک‌گذاری

شورای جهانی بازگردانی

Global Repatriation Council

شورای جهانی بازگردانی - دنیای سینمایی مارول

اعضای برجسته

دولت رسمی
لاکانت
آیلا پرز

مکان

جهانی

شورای جهانی بازگردانی (Global Repatriation Council) به اختصار GRC، یک شورای بین‌المللی است که مسئول مدیریت منابع برای پناهندگان آورده شده در نتیجه رویداد بلیپ است.

تاریخچه

شورای جهانی بازگردانی پس از رویداد بلیپ در سال ۲۰۲۳ تاسیس شد. بلیپ باعث ایجاد آشفتگی دسته‌جمعی در بین مردم جهان شد. بازگشت این قربانیان باعث آوارگی مهاجران اقتصادی کشورهای جهان سوم شد که شغل خود را از دست داده بودند و توسط دولت‌های محلی یا کارفرمایان خود رانده شده بودند. این شرایط منجر به ایجاد جوامع پناهنده در بسیاری از مناطق آسیا، اروپا و آمریکای شمالی شد که تحت مراقبت کارکنان GRC قرار گرفته بودند. با این حال شرایط نامناسب زیرساخت‌های محل زندگی این جوامع باعث شد که این جوامع از GRC ناراضی باشند.

با افزایش تنش‌ها در جوامع پناهندگان، GRC اعلام کرد که پناهندگان می‌توانند به کشورهای مبدا بازگردند، که این موضوع در نهایت باعث افزایش تنش‌ها در میان پناهندگان و GRC شد. در این مقطع گروهی آنارشیست تحت عنوان فلگ اسمشرها تشکیل شدند که جنبشی ضد ملی‌گرایی بود و می‌خواست جلوی اخراج پناهندگان را بگیرد، و GRC را مجبور کند تا شرایط زندگی بهتری به برای پناهندگان محیا کند. با این حال این جنبش به سمت رادیکالی و افراطی شدن رفت.

صفحات دیگر