بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سلستیل‌ها

اشتراک‌گذاری

سلستیل‌ها

Celestials

سلستیل‌ها - دنیای سینمایی مارول

نمایش‌ها

Thor: The Dark World (تنها سر)
Guardians of the Galaxy
Thor: Love and Thunder

آسمانی‌ها یا سلستیل‌ها (Celestials) قدیمی‌ترین نژاد عالم هستند. یک نژاد باستانی از موجودیت‌هایی که توانایی‌های وسیعی در دستکاری انرژی و ماده دارند. آن‌ها پیش از خلقت وجود داشته‌اند و مسئول به ارمغان آوردن سیاره‌ها و فرم‌های حیات در سراسر کیهان هستند.

تاریخچه

سلستیل‌ها اولین فرم زنده موجود در عالم بودند. آن‌ها قدیمی‌تر از بیگ بنگ و حتی شش سنگ ابدیت هستند. آن‌ها با داشتن قدرت کیهانی بی‌نهایت اقدام به ساختن سیاره‌ها، ستاره‌ها و فرم‌های حیات کردند و نور را به عالم آوردند. آن‌ها برای ایجاد سلستیل‌های بیشتر و هل دادن مرزهای حیات در عالم اقدام به کاشت دانه‌های سلستیل در سیاره‌ها کردند. تولد یک سلستیل نیاز به جمعیت بزرگی از موجودات دارای ادراک داشت که آن‌ها بتوانند از انرژی‌شان استفاده کنند. از این رو آن‌ها نژادی به نام دیوینت‌ها را ایجاد کردند تا شکارچیان برتر سیاره‌ها را از بین ببرند تا حیات هوشمند بتواند رشد کند.

با این حال دیوینت‌ها به خاطر ذات‌شان تکامل پیدا کردند و به هدف اصلی خود خیانت کردن و شروع به شکار تمام حیات کردند. سلستیل‌ها برای جلوگیری از این مخلوقات سرکش خود اقدام به ایجاد موجوداتی مصنوعی به نام اترنال‌ها کردند و آن‌ها را در سراسر کیهان پخش کردند تا دیوینت‌ها را ریشه‌کن کنند و از حیات دارای ادراک محافظت کنند.

سلستیل‌های برجسته

صفحات دیگر