ویکی دنیای سینمایی مارول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

راوجرها

اشتراک‌گذاری

راوجرها

Ravagers

راوجرها - دنیای سینمایی مارول

رهبران

استاکر آگورد
التا آگورد
چارلی-۲۷
کروگار
مینفریم
تیسرفیس (قبلا)

راوجرها (Ravagers) یک سندیکای جنایی بین ستاره‌ای است که از سارقان، قاچاقچیان، تبهکاران، راهزنان، مزدوران و شکارچیان جایزه‌بگیر تشکیل شده است. تقریبا یکصد جناح از راوجرها در سراسر کهکشان وجود دارد. هر یک از جناح‌ها یک کاپیتان دارد که عملیات‌هایشان را رهبری می‌کند.

اوایل تاریخچه

استاكر آگورد و قبیله‌ی او در مقطعی یاندو اودونتا را از زندگی برده‌داری در امپراتوری كری نجات داد. یاندو در میان راوجرها مورد استقبال قرار گرفت و سرانجام قبیله ویژه خود را به دست آورد.

یاندو و قبیله‌اش مدتی را برای ایگو کار کردند و فرزندان او را برایش می‌آوردند. در سال ۱۹۸۸، آن‌ها پیتر کوئیل را ربودند تا او را به ایگو برگردانند، اما یاندو پس از دیدن این که ایگو قصد کشتن همه بچه‌ها را دارد، از ادامه همکاری با او کوتاهی کرد. استاکر آگورد با پی بردن به این موضوع که زیرمجموعه‌اش در حال قاچاق بچه‌ها است، ناخواسته یاندو و تمام قبیله‌اش را به دلیل شکستن قانون راوجرها تبعید کرد.

صفحات دیگر