بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

جنگ چندجهانی

اشتراک‌گذاری

جنگ چندجهانی

Multiversal War

جنگ چندجهانی (Multiversal War) یک درگیری همه‌جانبه در سراسر چندجهانی و بین متغیرهای ناتانیل ریچاردز است که توسط کانگ فاتح آغاز شده است. این جنگ زمانی آغاز شد که برخی از متغیرهای ریچاردز تصمیم گرفتند واقعیت‌های موازی دیگر را تسخیر کنند. با این حال، این تلاش با تلافی سایر متغیرهای ریچاردز مواجه شد که نمی‌خواستند به این راحتی شکست بخورند.

درگیری اولیه ادامه داشت تا اینکه یکی از متغیرها یعنی «او که باقی می‌ماند» شناخته شد، به جنگ پایان داد و سازمان ناسازگاری زمانی را ایجاد کرد تا از وقوع جنگ دیگری جلوگیری کند و از مجموعه‌ای جدا شده از واقعیت‌ها محافظت کند که آن را خط زمانی مقدس نامید. با این حال پس از قتل او توسط سیلوی لاوفی‌دوتیر یک درگیری دوم ایجاد شد و خط زمانی مقدس منشعب شد و با بقیه چندچهانی متصل شد.

صفحات دیگر