بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

بعد تاریک

اشتراک‌گذاری

بعد تاریک

Dark Dimension

بعد تاریک - دنیای سینمایی مارول

ساکنان برجسته

دورمامو
روح انتقام‌جو
لوا
مورگان لفی
کاسیلیوس
برانت زیلوت
بلند زیلوت
جانی بلیز (قبلا)
رابی ریز

نمایش‌ها

Doctor Strange
Agents of S.H.I.E.L.D.
Agent Carter
Runaways
Cloak & Dagger

بعد تاریک (Dark Dimension) که همچنین با نام بعد نیروی تاریک یا بعد جهنمی شناخته می‌شود، یک بعد پهناور در چندجهانی است که دورمامو بر آن حکمرانی می‌کند. 

این بعد یک جهان عجیب و خصومت‌آمیز است که آمیخته‌ای از خود دورمامو و سایر ابعادی است که او تسخیر و جذب کرده است. زمان در بعد تاریک به آن شکلی که در جهان معمول وجود دارد نیست. این موضوع باعث می‌شود که این بعد منبع نیروی جادوهای افزایش عمر باشد، و جادوگران توانایی‌هایی فرا انسانی و فراتر از جادوی خود پیدا کنند.

بعد تاریک همچنین منبعی از یک انرژی است که با نام نیروی تاریک یا ماده تاریک شناخته می‌شود، که گاهی به زمین جاری می‌شود. در نواحی خاص از این بعد، موجودیت‌هایی ساکن هستند که روی زمین تحت عنوان لوآ (Loa) ستایش می‌شوند، و همچنین جادوگران تبعیدی مثل مورگان لفی در این بعد زندگی می‌کنند. علاوه بر این بعد تاریک شامل یک جهان تاریک مبهم است که به جهنم معروف است و خانه‌ی روح انتقام‌جو است. این جهان عاری از هر گونه نور و گرما است و هر موجود زنده‌ای در نزدیک خود را جذب می‌کند.

صفحات دیگر