ویکی دنیای سینمایی مارول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ایکاریس

اشتراک‌گذاری

ایکاریس

Ikaris

ایکاریس - دنیای سینمایی مارول

نام مستعار

رئیس
ایکاروس
خلبان
ایساک
سوپرمن

نژاد

جنسیت

مذکر

تاریخ مرگ

اواخر ۲۰۲۳

نمایش‌ها

بازیگر

ریچارد مدن

ایکاریس (Ikaris) رهبر تاکتیکی سابق جامعه‌ای از اترنال‌ها است. ایکاریس توسط سلستیل‌ها در دنیای جعلی ساخته شد و به همراه همتایان اترنال دیگر در پنج هزار سال قبل از میلاد به زمین فرستاده شد. آن‌ها با هدف توسعه اجتماع این سیاره و محافظت از آن در برابر دیوینت‌ها فرستاده شدند. مدتی بعد ایکاریس از هدف حقیقی وجودشان پی برد که کمک به فراهم کردن شرایط پیدایش برای تولد تیاموت ارتباط‌گر بود، که در این فرآیند نیاز بود تا بشریت برای جیاد کهکشان‌های جدید قربانی شود. او در حین این ماموریت خود با اترنال دیگر یعنی سرسی رابطه‌ی نزدیکی برقرار کرد و سرانجام با او ازدواج کرد.

در سال ۲۰۲۳ وقتی مخافت‌های اجک با برنامه آریشم شروع شد، ایکاریس تصمیم گرفت تا او را بکشد. او با وانمود کردن این که از سرنوشت اجک خبر ندارد، دوباره اترنال‌ها را جمع کرد تا برای پیدایش آماده شوند، اما وقتی آن‌ها از هدف حقیقی خود آگاه شدند از آریشم سرپیچی کردند. زمانی که سرنوشت اجک افشا شد و گروه برای محافظت یا عدم محافظت به دو بخش نقسیم شد، ایکاریس به دوستان خود خیانت کرد. با این حال او متحدان سابق او بر او چیره شدند و موفق به کشتن تیاموت و جلوگیری از پیدایش شدند. با پایان یافتن ماجرا ایکاریس که به خاطر اقدامات خود احساس گناه می‌کرد با پرواز به سمت خورشید اقدام به خودکشی کرد.

صفحات دیگر