ویکی دنیای سینمایی مارول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

اینتلیجنسیا

اشتراک‌گذاری

اینتلیجنسیا

Intelligencia

اینتلیجنسیا - دنیای سینمایی مارول

بنیان‌گذار و رهبر

اعضا

جاش میلر
براین کالسکی
لیوت فرانکلین
هنری کمپ

اینتلیجنسیا (Intelligencia) یک سازمان جنایی آنلاین است که توسط تاد فلپس بنیان شده است.

صفحات دیگر