ویکی دنیای سینمایی مارول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

امریکا چاوز

اشتراک‌گذاری

امریکا چاوز

America Chavez

امریکا چاوز - دنیای سینمایی مارول

تابعیت

مدار یوتوپیایی

جنسیت

مونث

وابسته به

استادان هنرهای عرفانی

بازیگر

سوچی گومز

امریکا چاوز (America Chavez) یک موجود فرا طبیعی از مدار یوتوپیایی و با قابلیت سفر در چندجهانی به وسیله پورتال‌های ستاره-شکل است. پس از آشکار شدن قابلیت‌هایش او تبدیل به فردی بصیر در مورد جهان‌های دیگر بازدید کرده شد و همچنین در این فرآیند پی برد که هیچ نسخه‌ای از خودش در جهان‌های دیگر وجود ندارد.

چاوز بعدا توسط اسکارلت ویچ، که به دنبال قدرت‌های او بود مورد هدف قرار گرفت و منجر به این شد که او به طور مرتب توسط موجودات و هیولاهای میان-بعدی تحت شکار قرار بگیرد. با این باور که چاوز توانایی شکست دادن دشمنان به واسطه‌ی کتاب ویشانتی را دارد، او به دکتر استرنج کمک کرد تا اینکه در مقطعی استرنج به او خیانت کرد. او با استفاده از پورتالی به یک جهان دیگر فرار کرد، جایی که توسط یک دکتر استرنج دیگر نجات یافت. چاوز و استرنج از همچنان به مقابله با اسکارلت ویچ در جهان‌های دیگر ادامه دادند و به جستجوی کتاب پرداختند، اما در مقطعی آن‌ها توسط ایلومیناتی اسیر شدند. تلاش‌های آنها با نابودی کتاب توسط اسکارلت ویچ و ربوده شدن چاوز بیهوده شد.

قبل از اینکه اسکارلت بتواند قدرت‌های چاوز را جذب کند، استرنج موفق به نجات او شد. پس از پایان یافتن ماجرا، چاوز به صفوف استادان هنرهای عرفانی پیوست و او تحت مراقبت استرنج و وانگ قرار گرفت.

صفحات دیگر