ویکی دنیای سینمایی مارول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

اترنال‌ها

اشتراک‌گذاری

اترنال‌ها

Eternals

اترنال‌ها - دنیای سینمایی مارول

نام مستعار

ابرقهرمان‌های ابتدایی دنیا

سیاره خانه

دنیای جعلی

نمایش‌ها

اترنال‌ها (Eternals) نژادی از موجودات تقریبا جاودان هستند که توسط سلستیل‌ها ساخته شده‌اند. آن‌ها به سیاره‌های مختلف فرستاده می‌شدند و به تکامل شکل‌های حیات کمک می‌کردند تا به یک دانه‌ی سلستیال درون سیاره نیرو بدهند، دانه‌ای که انرژی ساخته شده از شکل‌های حیات را جذب می‌کرد. در عصر سنگی ده تا از این اترنال‌ها به زمین رسیدند تا در برابر دیوینت‌ها از بشریت محافظت کنند.

تاریخچه

اترنال‌ها توسط آریشم ساخته و برنامه‌ریزی شدند. آن‌ها به سیاره‌های بیشماری که در آن هسته‌ی سلستیل کاشته شده بود فرستاده شدند. هدف آن‌ها این بود که به تکامل فرم‌های حیاتِ با ادراک کمک کنند، چیزی که برای رشد سلستیل در هر سیاره مورد نیاز بود. سرانجام با تولد یک سلستیل سیاره‌های حامل دانه و حیات روی آن نابود می‌شوند.

پس از پایان ماموریت، اترنال‌ها به خاستگاه خود بازمی‌گشتند تا حافظه‌شان پاک و ریست شود. به آن‌ها خاطراتی دروغین انتقال می‌یافت مبنی بر این که آن‌ها از یک سیاره به نام المپیا آمده‌اند و ماموریت‌شان نظارت بر توسعه سیاره‌ها است، و این که باید از تداخل در امور بومیان سیاره‌ها خودداری کنند تا زمانی که دیوینت‌ها تداخل ایجاد کنند. یک رهبر نیز برای تیم تعیین می‌شود که به طور مستقیم با خالق اترنال‌ها صحبت می‌کند و از هدف حقیقی آگاه است.

اترنال‌های برجسته

 • ایجک
 • سرسی
 • ایکاریس
 • تینا
 • کینگو
 • فاستوس
 • ماکاری
 • درویگ
 • گیلگامش
 • ایراس

اترنال‌های سابق

 • اسپرایت
صفحات دیگر