ویکی دنیای سینمایی مارول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

آینهرجر

اشتراک‌گذاری

آینهرجر

Einherjar

آینهرجر - دنیای سینمایی مارول

بنیان‌گذار

بور

رهبر

تیر
برونهیلد
بور (قبلا)
اودین (قبلا)
هلا (قبلا)
لوکی (مبدل شده به اودین- قبلا)
ثور (قبلا)

مقر

آسگارد (قبلا)
آسگارد جدید

نمایش‌ها

ثور
ثور: دنیای تاریک
ثور: عشق و رعد
چه می‌شد اگر...؟

آینهرجر (Einherjar) گروهی از جنگجویان آسگاردی هستند که به عنوان ارتش آسگارد خدمت می‌کنند و در میان جامعه آسگاردی کلاس-جنگجو محسوب می‌شوند. جنگجویان آینهرجر وظیفه‌ی محافظت از آسگارد و خاموش کردن درگیری‌های داخل نه قلمرو را دارند.

ریشه

آینهرجر حداقل از دوران سلطنت دومین پادشاه آسگارد یعنی بور به عنوان ارتش ثابت آسگارد خدمت می‌کرده است. با افزایش نفوذ قلمروی آسگارد، آن‌ها به حافظ صلح در نه قلمرو تبدیل شدند و از این رو آینهرجر علاوه بر آسگارد در درگیری‌های موجود در نه قملرو نیز به عنوان پلیس عمل می‌کرد و از ایجاد هر گونه تهدید برای نظم طبیعی جلوگیری می‌کرد.

صفحات دیگر