ویکی دنیای سینمایی مارول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

آرو

اشتراک‌گذاری

آرو

Aaru

آرو - دنیای سینمایی مارول

مکان

نمایش‌ها

آرو (Aaru) که همچنین با نام مزرعه نی‌ها شناخته می‌شود بهشتی در دوات است.

تاریخچه

مارک اسپکتور پس از تیر خوردن توسط آرتور هرو خود را در دوات یافت، جایی که او و استیون گرانت توسط تاورت به واسطه‌ی ترازوی عدالت مورد قضاوت قرار گرفتند. در نهایت اسپکتور با زنده کردن خاطرات پنهان خود و همین طور با قربانی شدن گرانت، ترازوی قضاوت توازن پیدا کرد و اسپکتور اجازه پیدا کرد تا به مزرعه نی‌ها وارد شود.

صفحات دیگر