ویکی دنیای سینمایی مارول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

آرتور هرو

اشتراک‌گذاری

آرتور هرو

Arthur Harrow

آرتور هرو - دنیای سینمایی مارول

نام مستعار

مون نایت

نژاد

انسان

تابعیت

آمریکایی

جنسیت

مذکر

تاریخ مرگ

اواسط ۲۰۲۵

وابسته به

نمایش‌ها

بازیگر

ایثن هاک

آرتور هرو (Arthur Harrow) آواتار سابق خونس و مون نایت پیشین است. او توسط خونس سرخورده شد و در عوض تبدیل به فردی متعصب و وفادار به آموت شد و فرقه‌ای را برای بازیابی آموت شکل داد. ماموریت هرو مکان‌یابی مقبره آموت و احیای او بود اما مون نایت کنونی یعنی مارک اسپکتور مانع او بود، و از همین رو او مجبور شد تا مارک را بکشد. هرو با موفقیت آموت را آزاد کرد و تبدیل به آواتار او شد اما توسط مون نایت که احیا شده بود و همچنین لیلا الفاولی متوقف شد، و آن‌ها آموت را در بدن او حبس کردند. هرو مدیر یک بیمارستان روانی بود که در مقطعی توسط شخصیت دیگر اسپکتور یعنی جیک لاکلی ربوده و کشته شد و این موضوع به معنای کشته شدن آموت نیز بود.

پیش‌زمینه

آرتور هرو انتخاب شد تا آواتار خونس باشد و تبدیل به «مون نایت» شود. با این حال نیازهای مداوم خونس برای انجام کارها باعث شد تا او هرگز فردی آزاد نباشد. از این رو هرو ایمان خود به او را از دست داد و سرانجام توسط آموت ترغیب شد تا به خونس خیانت کند و به فردی وفادار به آموت تبدیل شود.

قدرت‌ها و توانایی‌ها

قدرت‌ها

 • قدرت الهی: قدرت‌های مختلف فرا انسانی به عنوان آواتار آموت
  • قدرت فرا انسانی 
  • پایداری فرا انسانی
  • سرعت و چابکی فرا انسانی
  • عامل التیام‌دهنده جراحات
  • استخراج نیروی حیات: هرو قادر به جذب نیروی حیات افراد است و از آن بر روی افرادی که توسط عصای آموت بد پنداشته می‌شوند، استفاده می‌کند و جان‌شان را می‌گیرد.
  • عصای آموت: قضاوت کردن افراد. امکان باز کردن درگاه‌هایی از انرژی بنفش به بعدی دیگر و احضار شغال‌ها به زمین

توانایی‌ها

 • مبارز ماهر
 • مهارت در استفاده از عصا
 • تیراندازی
 • مهارت در تاکتیک‌های جنگی 
 • چند زبانه: قادر به صحبت به انگلیسی روان و همچنین زبان باستانی مصر، قبطی و عربی

تجهیزات

 • عصای آموت: هرو از عصای آموت برای قضاوت اخلاقیات مردم استفاده می‌کند. او این عصا را در دستان فرد می‌گذراد و عصا با برقرای ارتباطی با یک تتو روی دست هرو به شکل ترازو است، اخلاقیات فرد را با تغییر رنگ این تتو مشخص می‌کند. اگر تتو سبز شود فرد خوب تلقی می‌شود و اگر قرمز شود آن شخص بد پنداشته می‌شود. با این حال این امکان وجود دارد که تتو اخلاقیات شخصی را تعیین نکند که این موضوع در مورد استیون گرانت رخ داد.
صفحات دیگر