ویکی Marvel's Spider Man

لباس اسپایدر-پانک

اشتراک‌گذاری

لباس اسپایدر-پانک

Spider-Punk Suit

لباس اسپایدر-پانک - Marvel's Spider Man

بها

۳ توکن کوله‌پشتی
۳ توکن جرم
۲ توکن لندمارک

نیاز به

پیش خرید بازی یا لول ۱۳

قدرت

Rock Out
انفجار دشمنان به وسیله موج‌های صدا

لباس اسپایدر-پانک (Spider-Punk Suit) یکی از لباس‌های قابل استفاده در Marvel's Spider-Man است. این لباس بخشی از «بسته‌ی لباس اسپایدی» است، بسته‌ای شامل سه لباس که به عنوان جایزه برای پیش خرید بازی در نظر گرفته شده بود.

بازیکنان بدون پیش خرید بازی می‌توانند این لباس را در لول ۱۳ به دست آورند.

قدرت لباس

قدرت Rock Out قادر به منفجر کردن دشمنان است و با فرستاده شدن آن‌ها به هوا، موج‌های گیتار اسپایدرمن آن‌ها را به عقب پرتاب می‌کند.