ویکی Marvel's Spider Man

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کول ویتمن

اشتراک‌گذاری

کول ویتمن

Cole Wittman

کول ویتمن - Marvel's Spider Man

خاستگاه

ایالات متحده

سکونت

نیویورک

پیشه

برنامه‌نویس

جنسیت

مونث

کول ویتمن (Cole Wittman) شخصیتی در Marvel's Spider-Man 2 است. او شریک تجاری سابق کوئنتین بک و بتسی اشنایدر در پروژه سرگرمی مسیتریوم است.

با این حال در مقطعی او و بتسی با هم توطئه کردند تا از این فناوری سوء استفاده کنند و بعدا بک را با امید پاپوش ساختن برای او ربودند. بعدا مایلز مورالز در نقش مرد عنکبوتی به ماجرا ورود کرد و نقشه‌های آن‌ها را خنثی کرد.

صفحات دیگر