ویکی Marvel's Spider Man

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

لباس سفید اسپایدر-من ۲۰۹۹

اشتراک‌گذاری

لباس سفید اسپایدر-من ۲۰۹۹

Spider-Man 2099 White

لباس سفید اسپایدر-من ۲۰۹۹ - Marvel's Spider Man

بها

۴ توکن بیس
۴ توکن چلنج
۴ توکن کرایم

مورد نیاز

لول ۳۹

قدرت

Concussion Strike
فرستادن دشمنان به هوا با هر حمله

لباس سفید اسپایدر-من ۲۰۹۹ (Spider-Man 2099 White) لباسی قابل استفاده در Marvel's Spider-Man است که در لول ۲۹ قابل دسترسی است. قدرت ویژه این لباس Concussion Strike است.

خصوصیات

این لباس اشتراک‌های زیادی با لباس سیاه اسپایدر-من ۲۰۹۹ دارد، از جمله انگشتان چنگالی، تیزه‌های روی دستان، نداشتن لنزهای چشم قابل رویت. رنگ این لباس از سفید و سیاه تشکیل شده است که با هایلایت‌های قرمز رنگ همراه است. روی بخش سینه یک نشان عنکبوت وجود دارد که شبیه به یک اسکلت است.

قدرت لباس

قدرت این لباس Concussion Strike است که به اسپایدرمن اجازه می‌دهد تا دشمنان خود را به هوا بفرستاد و از این رو آسیب بیشتری به آن‌ها وارد کند وهمین طور فرصت بیشتری برای تنفس داشته باشد.

نمایش اصلی

این لباس بر اساس لباس پیتر پارکر است و توسط میگوئل اوهارا / اسپایدرمن ۲۰۹۹ پوشیده می‌شد، شخصیتی آینده‌نگرانه از اسپایدرمن که اولین بار در شماره جلد سوم کمیک مرد عنکبوتی ۲۰۹۹ نمایش داده شد.

صفحات دیگر