ویکی Marvel's Spider Man

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سایمون کریگر

اشتراک‌گذاری

سایمون کریگر

Simon Krieger

سایمون کریگر - Marvel's Spider Man

سن

۳۸

خاستگاه

عضویت

انرژی راکسون

پیشه

رئیس تحقیق و توسعه راکسون

جنسیت

مذکر

بازیگر

تروی بیکر

سایمون کریگر (Simon Krieger) آنتاگونیست اصلی Spider-Man: Miles Morales است. او رئیس پژوهش و توسعه شرکت راکسون و مسئول پروژه انرژی پاک نوفورم است. گرچه کریگر خود را فردی خیرخواه نشان می‌دهد و سعی دارد روابط خوبی با جامعه ایجاد کند، اما او تاجری بی‌رحم است که فقط به ثروتمند شدن خود فکر می‌کند. برای این منظور و علیرغم هشدارهای تیمی که نیوفرم را ایجاد کرده بود، او از این انرژی استفاده کرد که تبعات بدی در پی داشت.

صفحات دیگر