ویکی Marvel's Spider Man

سایمون کریگر

اشتراک‌گذاری

سایمون کریگر

Simon Krieger

سایمون کریگر - Marvel's Spider Man

سن

۳۷

خاستگاه

عضو در

انرژی راکسون

پیشه

رئیس تحقیق و توسعه راکسون

جنسیت

مذکر

بازیگر

تروی بیکر

سایمون کریگر (Simon Krieger) آنتاگونیست اصلی Spider-Man: Miles Morales است. او رئیس پژوهش و توسعه شرکت راکسون و مسئول پروژه انرژی پاک نوفورم است.