ویکی Marvel's Spider Man

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

بنیاد امیلی-می

اشتراک‌گذاری

بنیاد امیلی-می

Emily-May Foundation

بنیاد امیلی-می - Marvel's Spider Man

رهبر

هری آزبورن (قبلا)
پیتر پارکر

اعضای برجسته

مالک

نورمن آزبورن (قبلا)
پیتر پارکر

بنیاد امیلی-می (Emily-May Foundation) یک استارتاپ است که توسط هری آزبورن بنیان شده و نام آن از نام مادر فقیدش امیلی آزبورن و همچنین یکی از اعضای خانواده‌ی بهترین دوستش به نام می پارکر گرفته شده است. هری برای رسیدن به رویای مادرش امیلی در یافتن راهی برای «درمان جهان» در کنار پیتر کار در این بنیاد را شروع کرد. با این حال، پس از تخریب مرکز تحقیقات و به کما رفتن هری، این بنیاد در اختیار پیتر قرار گرفت که آن را به تنهایی در گاراژ خود مدیریت می‌کرد.

صفحات دیگر