بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

مکان‌ها

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.

کشور لی

کشور لی یا ری (Country of Li) کشور اصلی رویدادهای خاطرات داروگر است. این کشور در شرق واقع شده است و در دنیای واقعی با امپراتوری چین قابل مقایسه است. استان‌ها کشور لی به استان‌هایی تقسیم شده است که سه استان شناخته شده آن به شرح زیر است: استان کائو: همچنین با نام استان کا شناخته […]
قصر امپراتوری .  - کوسوریا

قصر امپراتوری

قصر یا دربار امپراتوری مجموعه کاخی در پایتخت سلطنتی لی است. این مجموعه از دو بخش تشکیل شده است: کاخ داخلی یا دربار داخلی که شامل حرمسرا می‌شود و دربار بیرونی که دفاتر مقامات دربار در آن قرار دارد. این پایگاه به عنوان پایگاه اصلی امور امپراتور و دولت عمل می‌کند و محل اصلی رویدادهای خاطرات […]