بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ویکی کوسوریا

اشتراک‌گذاری
مائومائو .  - کوسوریا

مائومائو

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بستگان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"لومن (پدرخوانده / عموی بیولوژیکی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"لاکان (پدر بیولوژیکی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"فنگشیان (مادر بیولوژیکی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"مادام (مادربزرگ مادری)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"لاهان (پسرعمو / برادرخوانده)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"فصل ۱ (مانگا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"فصل ۱ (لایت ناول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۱ (انیمه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"آئوی یوکی"}}]}}]}}[/json] مائومائو (Maomao) قهرمان اصلی مجموعه خاطرات داروگر است. او پس از ربوده شدن و فروخته شدن، متوجه شد که به عنوان یک بانوی دربار در کاخ داخلی لی مشغول به کار شده […]

جینشی .  - کوسوریا

جینشی

"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"- [link]{\"text\":\"دربار خارجی\"}[/link]"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"ناظر دربار داخلی (قبلا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"افسر دربار خارجی (قبلا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"سلطنتی"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"قبیله","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/kusuriya/%d9%82%d8%a8%db%8c%d9%84%d9%87-%d9%84%d8%a7\">قبیله لا</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"فصل ۱ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/kusuriya/%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%da%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7/\">مانگا</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"فصل ۱ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/kusuriya/%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%da%af%d8%b1-%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%88%d9%84/\">لایت ناول</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۱ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/kusuriya/%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%da%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87/\">انیمه</a>)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"تاکئو اوتسوکا"}}]}}]}}[/json] جینشی (Jinshi) یکی از دو شخصیت اصلی مجموعه خاطرات داروگر است. او برادر امپراتور و به نظر یک خواجه زیباست که مسئولیت امور [link]{"text":"دربار داخلی"}[/link] را بر عهده دارد و اغلب از […]

آ-دو .  - کوسوریا

آ-دو

[link]{\"text\":\"دربار&nbsp;داخلی\"}[/link]&nbsp;(قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"همسر عالی (قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بستگان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/kusuriya/%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1\">امپراتور</a> (شوهر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/kusuriya/%d8%ac%db%8c%d9%86%d8%b4%db%8c/\">جینشی</a> (پسر بیولوژیکی)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"فصل ۱۷ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/kusuriya/%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%da%af%d8%b1-%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%88%d9%84/\">لایت ناول</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"فصل ۶ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/kusuriya/%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%da%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7/\">مانگا</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۵ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/kusuriya/%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%da%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87/\">انیمه</a>)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"یوکو کایدا"}}]}}]}}[/json] بانو آ-دو (Ah-Duo) همسر عالی سابق قصر گارنت است. او به عنوان دوست دوران کودکی و همسر امپراتور، نفوذ زیادی بر دربار داشت، اما در نهایت به دلیل ناتوانی در ایجاد وارث این سمت را از دست […]

لاکان .  - کوسوریا

لاکان

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"فرمانده نظامی / تاکتیکی (قبلا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"ژنرال عالی"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"قبیله","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"قبیله لا\"}[/link]"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بستگان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"پدری بی‌نام"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"لاکو\"}[/link] (برادر ناتنی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"لوئومن\"}[/link] (عمو)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"فنگ‌شیان\"}[/link] (همسر، متوفی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/kusuriya/%d9%85%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%a6%d9%88/\">مائومائو</a> (دختر بیولوژیکی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"لاهان\"}[/link] (پسر خوانده)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"فصل ۴ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/kusuriya/%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%da%af%d8%b1-%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%88%d9%84/\">لایت ناول</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"فصل ۲۵ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/kusuriya/%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%da%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7/\">مانگا</a>)"}}]}}]}}[/json] لاکان (Lakan) یک تاکتیک‌دان در ارتش ری، رئیس [link]{"text":"قبیله لا"}[/link] و پدر بیولوژیکی مائومائو است. شخصیت لاکان مانند بسیاری از اعضای [link]{"text":"قبیله لا"}[/link] به طرز بدنامی عجیب و غریب است. او […]

قبیله لا

قبیله لا (La Clan) یک قبیله در کشور لی است که به داشتن اعضایی غیرعادی و با استعداد معروف است و هر یک از اعضا در یک زمینه بسیار ماهر هستند. بسیاری از اعضای این قبیله در دربار خارجی به عنوان دستیار در دولت لی خدمت می‌کنند. با توجه به اینکه مائومائو یکی از اعضای شاخه […]

قبیله کا

قبیله کا (Ka Clan) طایفه‌ای از خانواده امپراتوری کشور لی است. پایگاه اصلی عملیات آن‌ها کاخ امپراتوری است و آن‌ها نقش ویژه‌ای در امور کشور دارند. اعضای برجسته امپراتور جینشی گیوکویو [link]{"text":"آنشی"}[/link] [link]{"text":"امپراتور سابق"}[/link] [link]{"text":"سوئیری"}[/link] [link]{"text":"لینگلی"}[/link]

قبیله شی

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"مقر","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"پایتخت شمالی"}}]}}]}}[/json] قبیله شی (Shi Clan) ناظران پایتخت شمالی بودند. با توجه به برنامه‌های فرضی این قبیله برای ویران کردن کشور، آن‌ها به عنوان آنتاگونیست‌های مجموعه کوسوریا نو هیتوریگوتو شناخته می‌شوند. پس از شورش طایفه شی، تصور می‌شد که همه اعضای این قبیله به قتل رسیده‌اند. با این حال تعدادی از آن‌ها با اقدامات لوئولان […]

قبیله یو

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"مقر","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"پایتخت غربی"}}]}}]}}[/json] قبیله یو (You Clan) که با نام گیوکو نیز شناخته می‌شوند، یک قبیله و ناظران پایتخت غربی هستند. آن‌ها جایگزین خانواده سقوط شده‌ی آی شدند، قبیله‌ای در دوران [link]{"text":"ملکه سلطنتی"}[/link] دچار سقوط شدند. اعضای شناخته شده [link]{"text":"گیوکوئن"}[/link] گیوکویو گیوکو-او

خاطرات داروگر (انیمه) .  - کوسوریا

خاطرات داروگر (انیمه)

خاطرات داروگر (The Apothecary Diaries) یک انیمه اقتباسی بر اساس یک مجموعه لایت ناول به همین نام نوشته‌ی «ناتسو هیوگا» است. این مجموعه توسط نوریهیرو ناگانوما کارگردانی شده و توسط توهو انیمیشن استودیو و OLM تولید شده است. پخش فصل اول انیمه خاطرات داروگر از ۲۱ اکتبر ۲۰۲۳ شروع شد و با ۲۴ قسمت در ۲۴ […]

خاطرات داروگر (لایت ناول) .  - کوسوریا

خاطرات داروگر (لایت ناول)

خاطرات داروگر (The Apothecary Diaries) یک لایت ناول اقتباسی بر اساس مجموعه رمان‌های تحت وب به همین نام است که توسط نوشته «ناتسو هیوگا» نوشته شده است. تصویرسازی این لایت ناول توسط «توکو شینو» انجام شده است. این مجموعه در کشوری خیالی بر اساس چین دوران مینگ اتفاق می‌افتد. مائومائو دختر جوانی است که به […]

خاطرات داروگر (مانگا) .  - کوسوریا

خاطرات داروگر (مانگا)

خاطرات داروگر (The Apothecary Diaries) یک اقتباس مانگا از مجموعه رمانی به همین نام است. نویسنده داستان این مانگا ناتسو هیناتا، طراح هنری آن نکوکوراگه و طراح شخصیت آن شینوتوکو بوده است. انتشار مانگای خاطرات داروگر در تاریخ ۲۵ می ۲۰۱۷ و از طریق ماهنامه بیگ گانگان (Monthly Big Gangan) صورت گرفت. خلاصه داستان کشور […]

قصر امپراتوری .  - کوسوریا

قصر امپراتوری

قصر یا دربار امپراتوری مجموعه کاخی در پایتخت سلطنتی لی است. این مجموعه از دو بخش تشکیل شده است: کاخ داخلی یا دربار داخلی که شامل حرمسرا می‌شود و دربار بیرونی که دفاتر مقامات دربار در آن قرار دارد. این پایگاه به عنوان پایگاه اصلی امور امپراتور و دولت عمل می‌کند و محل اصلی رویدادهای خاطرات […]

کشور لی

کشور لی یا ری (Country of Li) کشور اصلی رویدادهای خاطرات داروگر است. این کشور در شرق واقع شده است و در دنیای واقعی با امپراتوری چین قابل مقایسه است. استان‌ها کشور لی به استان‌هایی تقسیم شده است که سه استان شناخته شده آن به شرح زیر است: استان کائو: همچنین با نام استان کا شناخته […]

پایتخت سلطنتی

پایتخت سلطنتی (Royal Capital) مرکز استان کاسو و پایتخت کشور لی است. در این شهر مکان‌های قابل توجهی مانند کاخ امپراتوری و منطقه یک چراغ قرمز وجود دارد که محور رویدادهای مجموعه خاطرات داروگر است. بناها قصر امپراتوری روکوشوئوکان