ویکی کوسوریا

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

قبیله‌ها

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.

قبیله شی

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"مقر","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"پایتخت شمالی"}}]}}]}}[/json] قبیله شی (Shi Clan) ناظران پایتخت شمالی بودند. با توجه به برنامه‌های فرضی این قبیله برای ویران کردن کشور، آن‌ها به عنوان آنتاگونیست‌های مجموعه کوسوریا نو هیتوریگوتو شناخته می‌شوند. پس از شورش طایفه شی، تصور می‌شد که همه اعضای این قبیله به قتل رسیده‌اند. با این حال تعدادی از آن‌ها با اقدامات لوئولان […]

قبیله یو

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"مقر","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"پایتخت غربی"}}]}}]}}[/json] قبیله یو (You Clan) که با نام گیوکو نیز شناخته می‌شوند، یک قبیله و ناظران پایتخت غربی هستند. آن‌ها جایگزین خانواده سقوط شده‌ی آی شدند، قبیله‌ای در دوران [link]{"text":"ملکه سلطنتی"}[/link] دچار سقوط شدند. اعضای شناخته شده [link]{"text":"گیوکوئن"}[/link] گیوکویو گیوکو-او

قبیله ما

قبیله ما (Ma Clan) قبیله‌ای از نگهبانان امپراتوری در کشور لی است. این قبیله دارای چندین عضو همانند گائوشون و [link]{"text":"باسن"}[/link] است که مستقیما به خانواده امپراتوری در دربار خارجی خدمت می‌کنند و شخصیت‌های جانبی کوسوریا نو هیتوریگوتو را تشکیل می‌دهند. اعضای شناخته شده [link]{"text":"باسن"}[/link] گائوشون تائومی مامی باریو