ویکی کوسوریا

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کشور لی

اشتراک‌گذاری

کشور لی

Country of Li

اولین نمایش

فصل ۱

کشور لی یا ری (Country of Li) کشور اصلی رویدادهای خاطرات داروگر است. این کشور در شرق واقع شده است و در دنیای واقعی با امپراتوری چین قابل مقایسه است.

استان‌ها

کشور لی به استان‌هایی تقسیم شده است که سه استان شناخته شده آن به شرح زیر است:

  • استان کائو: همچنین با نام استان کا شناخته می‌شود. این استان توسط قبیله کا اداره می‌شود.
  • استان شیهوکو: در گذشته توسط قبیله شی اداره می‌شد.
  • استان ایسِی: همچنین با نام استان سئی شناخته می‌شود. این استان قبلا توسط قبیله آی اداره می‌شد و در حال حاضر توسط قبیله یو اداره می‌شود.

شهرها

سه تا از شهرهای کشور لی به شهر زیر است:

  • پایتخت سلطنتی: مرکز استان کائو و پایتخت کشور لی
  • پایتخت شمالی: مرکز استان شیهیوکو
  • پایتخت غربی: مرکز استان ایسی
صفحات دیگر