ویکی کوسوریا

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ملکه سلطنتی

اشتراک‌گذاری

ملکه سلطنتی

Empress Regnant

ملکه سلطنتی - کوسوریا

لقب

امپراتور سلطنتی

جنسیت

مونث

وابسته به

کشور لی
- دربار داخلی
- دربار خارجی

پیشه

وارث امپراتوری (قبلا)
ملکه سلطنتی

قبیله

بستگان

لینگلی (نتیجه)
ولیعهد (نتیجه)
جینشی (نتیجه بیولوژیکی)

ملکه سلطنتی (Empress Regnant) مادر امپراتور سابق و مادربزرگ امپراتور فعلی است. او به عنوان یک حاکم قدرتمند و غیرقابل انکار شناخته می‌شد که پسرش را به عنوان یک ارباب دست‌نشانده کنترل می‌کرد. او یک شخصیت فرعی در مجموعه خاطرات داروگر است، اگرچه اقدامات او زمینه‌ساز بسیاری از رویدادهای خط زمانی فعلی است.

شخصیت

گفته می‌شد که او زنی ترسناک و توانا بود.

توانایی‌ها

  • نفوذ: مواضع سیاسی او حتی پس از مرگش تأثیرات طولانی مدتی داشت. از آنجایی که او از نخست وزیر شیشوئو حمایت می‌کرد، این فرد را به مقامی قدرتمند رساند که حتی خود امپراتور نمی‌توانست از او سرپیچی کند.

پیش‌زمینه

در لایت ناول، او به عنوان یک خدمتکار شروع به کار کرد.

او در دوران سلطنت خود کارهای زیر را انجام داده است:

  • ممنوعیت چوب‌بری
    • باعث اختلال در صنعت کاغذ شد که شامل حال دکتر کواک و خانواده‌اش شد.
  • شیشوئو را به نخست وزیری منصوب کرد
  • تجارت برده را لغو کرد
    • بردگانی مثل بانوان قصر و خواجه که قرار بود فروخته شوند را پنهان کرد.
    • اندازه دربار داخلی را بسیار گسترش داد

او مدتی پس از به دنیا آمدن جینشی و پسرش از دنیا رفت.

صفحات دیگر