ویکی کوسوریا

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

لوئولان

اشتراک‌گذاری

لوئولان

Loulan

لوئولان - کوسوریا

نام مستعار

شیسویی (مبدل شده)

جنسیت

مونث

سن

۱۷

محل تولد

پایتخت شمالی

عنوان

شوفی - همسر ناب (قبلا)

وابسته به

قصر سلطنتی
- دربار داخی (قبلا)

پیشه

همسر عالی (لوئولان)
خدمتکار (شیسویی)

بستگان

شیشوئو (پدر؛ متوفی)
شنمی (مادر؛ متوفی)
مادر سوئیری (نامادری؛ متوفی)
سوئیری (خواهر ناتنی)

اولین نمایش

جلد ۲، فصل ۳ (لایت ناول)
فصل ۲۳ (مانگا)

لوئولان (Loulan) همسر ناب سابق قصر گارنت است که جانشین آ-دو شد. او توسط پدرش، نخست وزیر شیشوئو و به اجبار به این سمت رسید تا بتواند بر دربار داخلی نفوذ داشته باشد.

شخصیت

بانو لوئولان به عنوان همسر امپراتور، فردی گوشه‌گیر و بی‌توجه به نظر می‌رسید. او تنها از دستورات مادرش پیروی می‌کرد. با این حال در زیر این شخصیت عروسکی-مانند او ماهیتی واقعی نهفته بود. در واقع او یک فرد آزاده بود که به شدت از پدر، خواهر و فرزندان قبیله شی محافظت می‌کرد.

او همچنین دارای یک جنبه حیله‌گر بود. او وقتی متوجه شد که قبیله شی از بین خواهد رفت، برای خواهرش و فرزندان این قبیله برنامه‌ریزی کرد تا زنده بمانند و موفق هم شد.

لوئولان در یک پوشش مبدل به عنوان خدمتکار قصر فعالیت می‌کرد و فردی بی‌گناه و با صدایی تیز توصیف می‌شد. او به حشرات علاقه داشت و اغلب آن‌ها را شکار می‌کرد و با آن‌ها بازی می‌کرد و همین طور می‌توانست ساعت‌ها در مورد آن‌ها صحبت کند.

توانایی‌ها

  • نفوذ: او به عنوان همسر امپراتور، قدرتی در دربار داخلی و بیرونی داشت. با این حال، بیشتر تأثیر او از پدرش شیشوئو بود، مردی که بسیار مورد علاقه امپراتور سابق بود.
  • حشره شناسی: او عاشق حشرات بود و به اندازه‌ای در مورد آن‌ها اطلاع داشت که یورش انبوه ملخ‌ها به پایتخت غرب را پیش‌بینی کرد.

پیش‌زمینه

او فرزند نخست وزیر شیشوئو و همسر اولش شنمی بود. شیسوئی خواهر ناتنی لوئولان بود که مورد آزار شنمی قرار می‌گرفت، و لوئولان که به خواهرش نزدیک بود به او در مورد داروهای اولیه آموزش می‌داد. با این حال، به دلیل سلطه ظالمانه‌ی مادرش بر خانواده، او مجبور شد وانمود کند که نسبت به این بی‌عدالتی ناآگاه است.

در نهایت، او به جای آ-دو و به عنوان همسر ناب امپراتور فرستاده شد. لوئولان با وجود موقعیتی که داشت اغلب خود را حفظ می‌کرد و به سیاست و جنگ قدرت در دربار داخلی اهمیتی نمی‌داد. در عوض او خود را به عنوان خدمتکار قصر در می‌آورد تا با حشرات بازی کند و با مائومائو و شیائولان گپ بزند. او طوری لباس می‌پوشید و آرایشی سنگین داشت که باعث می‌شد دیگران قادر به دیدن چهره واقعی او نباشند.

صفحات دیگر