ویکی کوسوریا

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

قبیله ما

اشتراک‌گذاری

قبیله ما

Ma Clan

قبیله ما (Ma Clan) قبیله‌ای از نگهبانان امپراتوری در کشور لی است. این قبیله دارای چندین عضو همانند گائوشون و باسن است که مستقیما به خانواده امپراتوری در دربار خارجی خدمت می‌کنند و شخصیت‌های جانبی کوسوریا نو هیتوریگوتو را تشکیل می‌دهند.

اعضای شناخته شده

صفحات دیگر