بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

قبیله لا

اشتراک‌گذاری

قبیله لا

La Clan

قبیله لا (La Clan) یک قبیله در کشور لی است که به داشتن اعضایی غیرعادی و با استعداد معروف است و هر یک از اعضا در یک زمینه بسیار ماهر هستند. بسیاری از اعضای این قبیله در دربار خارجی به عنوان دستیار در دولت لی خدمت می‌کنند. با توجه به اینکه مائومائو یکی از اعضای شاخه اصلی این قبیله است، بنابراین این قبیله بیشترین نقش را در ماجراهای کوسوریا نو هیتوریگوتو دارد.

تخصص‌ها

اعضای قبیله لا دارای تخصص‌هایی هستند که افراد زیر موارد شناخته شده هستند:

  • مائومائو: گیاهان، به خصوص سموم
  • لوئومن: پزشکی
  • لاکان: بازی گو و شوگی
  • لاهان: امور مالی
  • برادر بزرگ لاهان: کشاورزی به خصوص سیب زمینی
  • لاکوئو: کشاورزی به خصوص سیب زمینی
صفحات دیگر