بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

قبیله شی

اشتراک‌گذاری

قبیله شی

Shi Clan

رئیس

مقر

پایتخت شمالی

قبیله شی (Shi Clan) ناظران پایتخت شمالی بودند. با توجه به برنامه‌های فرضی این قبیله برای ویران کردن کشور، آن‌ها به عنوان آنتاگونیست‌های مجموعه کوسوریا نو هیتوریگوتو شناخته می‌شوند. پس از شورش طایفه شی، تصور می‌شد که همه اعضای این قبیله به قتل رسیده‌اند. با این حال تعدادی از آن‌ها با اقدامات لوئولان و سوئیری زنده ماندند.

اعضای شناخته شده

صفحات دیگر