ویکی کوسوریا

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سوئیری

اشتراک‌گذاری

سوئیری

Suirei

سوئیری - کوسوریا

نام اصلی

شیسویی

جنسیت

مونث

سن

۱۹

وابسته به

کشور لی: دربار خارجی

پیشه

بانوی دربار

قبیله

قبیله شی (پدری)
قبیله کا (مادری)

بستگان

شیشوئو (پدر؛ متوفی)
مادری بی‌نام (متوفی)
امپراتور سابق (پدربزرگ بیولوژیکی؛ متوفی)
تایهو (مادربزرگ بیولوژیکی؛ متوفی)
شنمی (نامادری؛ متوفی)
لوئولان (خواهر ناتنی)

اولین نمایش

جلد ۲، فصل ۱ (لایت ناول)
فصل ۲ (مانگا)

سوئیری (Suirei) اولین دختر شیشوئو، خواهر ناتنی لوئولان، و بانوی سابق دربار خارجی است. او یک شخصیت جانبی و آنتاگونیست در مجموعه خاطرات داروگر است.

شخصیت

سوئیری فردی درونگرا است و انرژی زیادی برای صحبت کزدن با دیگران ندارد. به نظر می‌رسد که او شخصیتی سختگیرانه دارد، زیرا او مائومائو به خاطر تجاوز احتمالی در محله‌های نظامی نصیحت کرد. او گیاهان دارویی را دوست دارد، زیرا در مورد آن‌ها از پدربزرگ آموخته است و اجازه دارد تا آن‌ها را در یک باغ دارو در محوطه بیرونی بکارد.

توانایی‌ها

  • طب گیاهی: او که توسط یک پزشک سابق دربار آموزش دیده است و در مورد داروهای گیاهی بسیار ماهر است و آن‌ها را پرورش می‌دهد.

پیش‌زمینه

او اولین فرزند شیشوئو و یک شاهزاده تبعیدشده است که در زمان تولد نام شیسویی را دریافت کرد. پس از مرگ مادرش، او توسط پدربزرگ خوانده‌اش بزرگ شد در حالی که توسط نامادری‌اش شنمی مورد آزار قرار می‌گرفت. او به همراه پدربزرگش به تحقیق در مورد پزشکی احیا پرداخت. در مقطعی او برای جلوگیری از یک شرمساری که برای خواهر ناتنی‌اش لوئولان رخ داده بود، با نام سوئیری به دربار خارجی رفت تا به عنوان یک بانوی دربار خدمت کند.

صفحات دیگر