ویکی کوسوریا

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

امپراتور سابق

اشتراک‌گذاری

امپراتور سابق

Former Emperor

امپراتور سابق - کوسوریا

جنسیت

مذکر

عنوان

امپراتور (قبلا)

وابسته به

- دربار داخلی
- دربار خارجی

پیشه

امپراتور (قبلا)

قبیله

بستگان

آنشی (همسر)
لیشو (همسر، بعدا عروس)
برادر امپراتوری (پسر)
لینگلی (نوه)
ولیعهد (نوه)
جینشی (نوه بیولوژیکی)

امپراتور سابق (Former Emperor) پدر امپراتور فعلی و برادرش بود. او در دوران حکومت خود به عنوان یک امپراتور احمق و ترسو پنداشته می‌شد که کاملا تحت کنترل مادرش ملکه سلطنتی بود. او یک شخصیت جزئی در مجموعه خاطرات داروگر است، اگرچه اقدامات او زمینه‌ی برای بسیاری از رویدادهای فعلی را فراهم کرده است.

شخصیت

گفته شده است که او فردی احمق و ترسو بوده است. به دلیل ترس از مادر زورگوش، او اغلب از زنان بالغ وحشت داشت و فقط با دختران جوان می‌توانست صحبت کند. در نتیجه‌ی همین شرایط او تبدیل به یک پدوفیل شد.

پیش‌زمینه

با وجود اینکه او جوان‌ترین پسر ملکه سلطنتی بود، اما نامش فاش نشده است. او به دلیل مرگ برادران بزرگترش تاج و تخت را به دست گرفت.

در مقطعی، او به طور نامشروع با دختری تقریبا ۱۰ ارتباط داشت و از او فرزند ارشد خود یعنی مادر سوئیری را به دنیا آورد. حمله به یک پزشک دادگاه دوخته شد. سپس پزشک و کودک را از قصر بیرون کردند.

وقتی آنشی و خواهر بزرگترش را به حرمسرا بردند و آن‌ها با امپراتور سابق ملاقات کردند، امپراتور از ترس خواهر بزرگ آنشی شروع به گریه کرد. بعدا او و آنشی امپراتور فعلی را به دنیا آوردند. وقتی آنشی بزرگ شد، امپراتور سابق از او نیز ترسید.

امپراتور سابق بلافاصله پس از مادرش درگذشت که ناشی از مسموم شدن ناخودآگاه توسط نگارگرهای خودش بود.

صفحات دیگر